Ledig stilling:

UX Designer til Ruter

Stillingen er ikke lenger aktiv.

Design er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Ruter er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet for innbyggerne. For det skal vi. Og det gjør vi. Bevegelsesfriheten skal formes rundt folk, av folk og for folk.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 18.januar

Søk på stilling

Vi trenger en UX designer som skal hjelpe oss å gi folk denne friheten. Ruter skal kommunisere med folk i farta, og det skal være lett å skjønne hva vi mener. Det er å løse folks problemer, på en måte som er intuitivt, friksjonsfritt og fantastisk. Det er kundene våre som skal forstå oss og bruke oss. Det er de som bestemmer hvordan billetten brukes og hvor blindeskriften skal stå. Trenger de skilt, former vi et skilt.

Om noe ikke fungerer for folk, designer vi noe bedre. Vi tester om Fatima har frihet til å møte Werner på Carl Berner uten kart. Er det lett å finne veien fra Lindern når hun skal på Blindern? Kan en gutt som ikke ser møte sin far på Jar? Og hvordan går det når Odd skal til Lillestrøm?

Du får være den som forklarer kollegene hvorfor et design er fantastisk. Hvorfor det er den beste måten å samle kommunikasjon, design og kommersielle hensyn på. Det holder ikke at noe er fint. Designet skal bidra til at Oslo og Akershus blir det beste hovedstadsområdet i verden å forflytte seg i.

Vi tror at du er slik:

● Du kjenner igjen det som er best, enten det kommer i form av interaksjonsdesign, visuell design eller andre uttrykksformer, og du kan fortelle hvorfor dette er best. Eller forklare hvorfor det ikke er bra nok.

● Du er stolt over å vise oss noe du allerede har skapt, der kundene beviselig har en fantastisk opplevelse.

● Du kommuniserer godt og naturlig med alle. Opp, ned, til siden og ut mot brukerne.

● Du bygger relasjoner som gir deg innflytelse, respekt og gjennomslag. For det hjelper ikke hva du har i hodet om det ikke havner på gata.

● Du har en stil som motiverer andre, for i morgen må vi gjøre det bedre enn i dag.

● Du vet hvor komplisert det kan være å gjøre noe enkelt.Du vet vi ikke skal reise kollektivt i morgen som vi gjorde i går. Det blir færre privatbiler i sentrum. Ruter må finne de løsningene som gir folk frihet til å bevege seg i framtida. Den friheten skal formes rundt folk, av folk og for folk. Så vi trenger deg som kan kommunisere like godt med folk på vei som folk på kontoret.

Vi vil at du kan:

● Minimum tre år relevant erfaring som UX-designer, interaksjonsdesigner eller digital produktdesigner

● Kan vise til en online portfolio som viser en bredde i fantastiske, brukerorienterte designløsninger

● Kan lage alt som forventes av en UX designer, som wireframes, storyboards, kundereiser, prototyper og produksjonsklar interaksjondesign

● Erfaring med å designe helhetlige digitale produkter på tvers av mange kanaler og plattformer.

● Erfaring med brukertesting og produktanalyse, samt en demonstrert evne til å tolke dette til en vei videre.

● Erfaring med å jobbe iterativt og tverrfaglig med product managere, utviklere og stakeholdere for lage løsninger som bedrer kundenes hverdag og møter forretningens behov Og så trenger du ikke ha fullt score på alt dette, men jo mer jo bedre. I denne jobben får du

● Realisere egne og andres drømmer om bærekraftig bevegelsesfrihet

● Styrke fellesskapet og samfunnet.

● Flinke kolleger som vil deg vel, kan mye og trekker sammen.

● Trygghet, stabilitet og bærekraft koblet med dynamikk, innovasjon og nye tanker.

● Se mer på https://ruter.no/om-ruter/selskapsinformasjon/

Ruter er offentlig eid. Det forplikter, og det sikrer styrke, åpenhet og transparens. I samsvar med offentleglovas §25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.Vi håndterer denne rekrutteringen selv, og ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsselskaper.

Arbeidssted: Dronningens gate 40, 0154 Oslo, Norge

Kontaktinformasjon: Marius Røstad, Leder Nye kundetjenester 90182549

Hege FurfjordSr. HR rådgiver +47 97691611

Ruters visjon er å skape bærekraftig bevegelsesfrihet i hovedstadsområdet. Det gjør vi ved å planlegge, videreutvikle, bestille og markedsføre et effektivt og miljøvennlig kollektivtrafikktilbud.

Vi er en viktig samfunnsaktør som bidrar til å gjøre hovedstadsområdet til et attraktivt område å bo, arbeide og feriere i. For å lykkes også i fremtiden utvikler vi nye løsninger og kundetjenester sammen med kundene.

Daglig foretas det mer enn én million reiser med Ruters tilbud, det tilsvarer 55 % av kollektivtrafikken i Norge. Vi er 300 ansatte, har en omsetning ca 8,5 milliarder og holder til i Oslo sentrum. Ruter eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).